Fries Liedprogramma

 

“It sykjen fûn”
 Een Fries liedprogramma 

Waar “Langs Kronkelwonderwegen” (zie woordbeeldtoonkunst) een gesloten vorm heeft en zich als een lange ononderbroken compositie in de tijd ontrolt en zich uitdrukkelijk als kunstwerk wil presenteren, is het “It sykjen fûn” een klassiek kleinkunst-liedprogramma: Liedje na liedje, sfeer na sfeer, goed voor een lach en een traan. 

Het is een uiterst communicatief programma. De luisteraar kan meelezen in een bijbehorend (leen)dichtbundeltje en wie het Fries niet verstaat vindt er een vertaling. Waar het doorgronden van de tekst dat behoeft wordt tussen de liedjes enige uitleg gegeven in het Fries of het Nederlands.
Kerkjes, kleine theaters, maar ook huiskamers zijn heel geschikt, mits er natuurlijk een piano staat.

duur: een uur en iedere gewenste lengte daaronder

 Of het nu gaat om de vraag:
…bin ik in gat yn it djipst fan myn gedachten/ bestiet der gjin sels en sels gjin wil/
leit alles fêst/ besletten yn natoer- en tafalswetten/ sels de wil dat ik dat net wol…

of de verzuchting:
by tafal passantes/ gjin namme, gjin stim/ net mear as in glimp faak/ en dochs binne jim:/
myn lok  en myn leien/ myn treast, myn fertriet/ myn sykjen, myn meien/ myn sweien, dit liet

of vertedering aan de wieg:
neitelber nij/ is de nije dei/ de eagjes taaste/ ûnwennig nei hâld/
en bytsje by bytsje/ behappe de lipkes/ begripe de hantsjes/ de wrâld

of het vieze verhaal op muziek van Sjoerd de strontschipper:

het zijn allemaal lieve liedjes en filosofietjes, gedragen door met uiterste zorg gespeelde mooi uitgewerkte pianopartijen.

 

 

ferlern de tiid, ferlern de kâns
ferlern de hope
en wûn

want troch net te krijen
it sykjen
fûn